ASISTENȚĂ   JURIDICĂ   CALIFICATĂ  A   AVOCAȚILOR  DIN  CHIȘINĂU

Orice situație care este dificilă din punct de vedere juridic (litigii, divorț, moștenire, conflicte la locul de muncă, urmărire penală etc.) necesită intervenția unui specialist.

Avocații noștri vor răspunde la toate întrebările Dumneavoastră, vor oferi consultanță juridică calificată și vă vor vă vor ghida în ceea ce privește cum este mai bine să procedați în continuare. Iar când o persoană are un plan clar de acțiune, este mult mai ușor să obțineți rezultatul dorit.

Consultanță Online

7 zile pe săptămînă

de la 09:00 - 21:00

Telefon

+373 (69) 333 -066

de la 09:00 - pînă la 21:00
Despre Noi

Biroul Asociat de Avocați „LEGITIMUS” prestează servicii juridice pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu anul 2011. Biroul este alcătuit dintr-o echipă de avocați și avocați stagiari cu o vastă practică profesională, ceea ce permite să acorde o asistență juridică calificată atît întreprinderilor cît și persoanelor fizice.


Avantajele Noastre

Un număr considerabil de dosare cîștigate în diferite ramuri ale dreptului

O vastă experiență în domeniul deservirii juridice a persoanelor juridice

Reprezentarea mandatarilor în fața tuturor organelor de stat și a organizațiilor

Abordare individuală

Reputație

Confidențialitate

Specializare

Drept Civil

Litigii patrimoniale (de colectare a datoriilor, repararea prejudiciului material, etc.) litigii familiale (divorț, partajarea averii, litigii legate de copii soților), litigii locative (recunoașterea dreptului de proprietate, evacuare, universul, constructii ilegale, etc.), litigii succesorale (litigii cu moștenitorii, de acceptare a succesiunii, etc.), litigii cu companiile de asigurare (încasarea primei de asigurare) protecția consumatorului (restituirea produsului de calitate necorespunzătoare, etc), letigii în domeniul medicinei (prestarea necorespunzătoare a serviciilor medicale, acordarea ajutorului medical, etc.)

Dreptul Afacerilor

Înregistrarea primară a persoanelor juridice, organizațiilor comerciale și necomerciale, soluționarea conflictelor corporative ce apar între asociații societății, întocmirea acordurilor  corporative, tranzacțiile cu părâile sociale din capitalul statutar, excluderea asociatului din lista asociaților societății, recuperarea prejudiciului adus de către organul de conducere a societății, protecția societății de la preluarea ostilă a acesteia, legislatia antimonopol, reorganizarea și lichidarea persoanelor juridice, asistența la pregătirea și desfășurarea Adunării Generale a asociaților/acționarilor, declararea deciziilor luate de adunare - nule. 

Dreptul Muncii

Eliberarea ilegală de la locul de muncă, încasarea plăților salariale, stabilirea tarifelor și normelor de muncă, precum și a condițiilor de efectuare a acestora, transferul la un alt loc de muncă, retribuirea muncii, inclusiv în caz de încălcarea normelor de muncă, litigii legate de munca suplimentară și pe timp de noapte, litigiile ce izvorăsc din dreptul de a primi prime și recompense, cuantumul acestora, plata compensațiilor și acordarea garanțiilor, restituirea sumelor bănești reținute din salariul salariatului, acordarea concediilor.

Dreptul Proprietății Intelectuale

Soluționarea litigiilor și cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, legate de protecția  proprietății intelectuale, înregistrarea mărcilor, apărarea drepturilor asupra mărcii, brevet de servicii: brevetarea invențiilor, desenelor și a modelelor de utilitate, perfectarea și înregistrarea contractelor de licență, a contractelor de cesiune a mărcilor, brevetelor, programelor de Calculator, protecție la contrafacere, protecția drepturilor de autor.

Drept Penal

Urmărirea penală și privațiunea de libertate - ilegale, infracțiuni economice, accidente rutiere, reprezentarea intereselor mandatarului la toate etapele procesului penal, elaborarea celei mai eficiente strategii de apărare în instanță, contestarea și anularea  sentințelor, refuzurilor nejustificate în intentarea dosarului penal.

Reprezentarea în instanță

Studiul profund a tuturor circumstanțelor cauzei, al actelor disponibile, precum și a suportului probator în întregime, pentru a elabora o poziție și strategie eficientă și unică la examinarea cauzei, cercetarea și studierea poziției oponentului, identificarea punctelor slabe, pregătirea și depunerea în temen a tuturor actelor procesuale, expunerea argumentată a poziției în ședința dejudecată.

Solicitați un apel telefonic

Lăsați-ne datele voastre de contact și un specialist va lua legătura cu Dumneavoastră pentru a vă oferi o consultanță de înaltă calitate.Contacte

avocat.legitimus@gmail.com

str. 31 august 1989, 101, оf.4

+373 69 333-066

Vă așteptăm la oficiul nostru

Luni - Vineri                  |      09:00 - 18:00


Sâmbăta, Duminica     |     zi liberă


© All Rights Reserved 2019 BAA "Legitimus"